Decentralizácia

Decentralizácia v obchodnom prostredí je presun zodpovednosti a právomocí z ústredia spoločnosti a dole do organizácie. To môže znamenať, že sa rozhodovanie presúva na vedúcich divízií alebo ďalej na vedúcich oddelení alebo jednotlivých zamestnancov. Rozsah decentralizácie sa môže podstatne líšiť. Napríklad schopnosť prenajímať a prepúšťať môže byť posunutá na vedúcich oddelení, zatiaľ čo prezident spoločnosti si vyhradzuje právo schvaľovať výdavky na nákladnejšie fixné aktíva, ako aj vyčleňovať dcérske spoločnosti alebo získavať ďalšie subjekty.

Koncept decentralizácie je obzvlášť efektívny vo vysoko konkurenčných prostrediach, kde musí byť rozhodovanie okamžité, aby bolo možné reagovať na miestne podmienky. Nie je čas pripraviť obchodný prípad a spustiť ho prostredníctvom podnikovej hierarchie pre rozhodnutie. Namiesto toho sa schopnosť presúvať aktíva, najímať a prepúšťať a nastavovať miestnu stratégiu rieši miestny riadiaci tím.

Decentralizácia je menej nevyhnutná v monopolných alebo oligopolných situáciách, keď sa v konkurenčnom prostredí na dlhšiu dobu vyskytuje len malá zmena. V tejto situácii môže byť malá skupina vyšších manažérov efektívnejšia pri vedení organizácie.