Časové obmedzenie

Časové obmedzenie je podmienka uložená darcom, podľa ktorej musí byť vložené aktívum použité v konkrétnom časovom období.