Hodnota bežného podniku

Hodnotou fungujúceho podniku je suma, ktorú má potenciálny nadobúdaný subjekt pre kupujúceho za predpokladu, že podnik bude v dohľadnej budúcnosti pokračovať v činnosti. Predpoklad pokračovania činnosti je kritický, pretože z neho vyplýva, že podnik bude mať aj naďalej základňu zákazníkov, ktorí od neho budú aj naďalej nakupovať, zamestnancov, ktorí tam budú naďalej pracovať, licencie a povolenia, ktoré budú naďalej platné, a tak ďalej. Bez predpokladu pokračovania v činnosti má podnik v podstate iba hodnotu rozpadu a hodnotu zostávajúceho duševného vlastníctva. Za predpokladu fungovania podniku však môže byť nadobúdateľ ochotný zaplatiť za podnik oveľa viac, ako by mohla naznačovať účtovná hodnota jeho aktív.

Stručne povedané, nepretržitá hodnota podniku je schopnosť podniku pokračovať v vytváraní pozitívnych peňažných tokov aj v budúcnosti.