Predajné objednávky

Zákazka odberateľa je dokument vygenerovaný predajcom na interné použitie pri spracovaní objednávky zákazníka. Dokument v podstate prekladá formát objednávky prijatej od zákazníka do formátu použitého predávajúcim. Zákazka odberateľa sa potom použije na rôzne účely, vrátane nasledujúcich:

  • Schválenie objednávky úverovým oddelením
  • Zahájenie pracovnej objednávky, ak sa musí výrobok skonštruovať
  • Začatie vychystávacej operácie, ak sú objednané položky uložené v sklade

Objednávka odberateľa je uložená ako elektronický dokument, ak má spoločnosť systém elektronického spracovania objednávok. Toto uľahčuje prístup k záznamu komukoľvek v spoločnosti s oprávnením. Ak je systém manuálny, musí sa vytvoriť viac kópií a distribuovať sa po celej spoločnosti.