Zarábajúca sila

Zarábajúca sila je schopnosť podniku dosahovať zisk z pokračujúcich činností. Ak podnik preukáže vysokú úroveň zárobkovej schopnosti počas dlhého obdobia, má tendenciu mať robustnejšie ocenenie. Existuje niekoľko spôsobov, ako merať zárobkovú silu, vrátane nasledujúcich:

  • Dividendový výnos

  • Zisk na akciu

  • Návratnosť aktív z prevádzkového príjmu

  • Návratnosť aktív

  • Rentabilita vlastného kapitálu