Výkaz funkčných výdavkov

Výkaz funkčných výdavkov sa používa na preukázanie toho, ako vznikajú výdavky pre jednotlivé funkčné oblasti neziskového subjektu. Medzi funkčné oblasti obvykle patria:

  • Správa a správa

  • Zbierka

  • Programov

Táto prezentácia sa javí ako matica, kde je každá funkčná oblasť uvedená v hornom riadku prehľadu a typy výdavkov sú uvedené vľavo. Výkaz funkčných nákladov sa považuje za doplnkový výkaz, ktorý je možné pridať k primárnemu súboru finančných výkazov. Nie je teda nevyhnutný (pokiaľ to nevyžaduje príjemca účtovnej závierky), ale môže obsahovať užitočné informácie.