Potvrdenie o sklade

Skladový príjem je dokument, na ktorom sú rozpísané položky tovaru skladovaného v sklade. Účtenka predstavuje vlastnícke právo k tovaru. Príjmy zo skladu je možné použiť na predaj tovaru bez toho, aby ste ho museli doručiť. Namiesto toho nový vlastník pokračuje v skladovaní tovaru v sklade. Existujú dva typy príjmu zo skladu, ktoré sú:

  • Dohodou . Táto verzia špecifikuje, že tovar je možné doručiť nositeľovi dokumentu, čo znamená, že ho možno použiť ako záruku za pôžičku. Ak dlžník zlyhá, veriteľ prevezme príjemku zo skladu a môže tovar predať, aby získal platbu za pôžičku.

  • Neobchodovateľné . Táto verzia určuje, komu sa má tovar doručiť.

Príjmy zo skladu sa bežne používajú na skladovanie mnohých druhov komodít, napríklad drahých kovov.