Prevádzkové rozhodnutia

Prevádzkové rozhodnutia sú rozhodnutia prijaté v súvislosti s rutinnými a prebiehajúcimi činnosťami organizácie. Príklady prevádzkových rozhodnutí sú:

  • Ktorý zákazník si objedná na naplánovanie výroby
  • Ktoré komponenty a suroviny nakupovať od dodávateľov
  • Plánovanie použitia výrobných zariadení
  • Rozhodovanie o charaktere marketingovej kampane
  • Rozhodovanie o tom, kam investovať prebytočné prostriedky
  • Určenie toho, koľko inventára treba mať po ruke

Prevádzkové rozhodnutia sa prijímajú v kontexte dlhodobejších strategických rozhodnutí.