Hrubý zárobok

Hrubý zárobok sa týka celkových zárobkov jednotlivca pred odpočítaním daní z príjmu a iných daní, ako aj všetkých odpočtov uložených zamestnávateľom. Napríklad zamestnanec má 100 000 dolárov hrubého zárobku, potom sa 35 000 dolárov odpočíta z daní z príjmu, sociálneho zabezpečenia, exekúcií, zdravotného poistenia a charitatívnych odpočtov, takže čistý príjem zostane 65 000 dolárov. Hrubé príjmy sú uvedené na avíze o poukázaní (výplata), ktoré je pripojené k výplatnej páske, spolu s rozpísaním všetkých odpočtov do jednotlivých položiek, čo vedie k údaju o čistej mzde.