Prednostný prevod

Prednostný prevod je platba, ktorú vykoná úpadca v 90-dňovej lehote pred vyhlásením konkurzu a ktorú musí príjemca vrátiť. Platba sa považuje za preferenčný prevod, keď bol dlžník v čase platby v platobnej neschopnosti a výsledkom platby bolo to, že sa príjemca dostal do lepšej situácie ako ostatní veritelia, ktorí neboli zaplatení.

Ak bol príjemcom interná dôverná informácia, 90-dňové obdobie sa rozširuje na jeden rok pred dátumom bankrotu. Za zasvätenú osobu sa považuje osoba, ktorá môže kontrolovať činnosti dlžníka alebo príbuzného tejto osoby. Toto predĺženie použiteľného obdobia sa používa na základe teórie, že interný pracovník by vedel o problémoch s likviditou oveľa skôr ako ostatní veritelia.

Účelom koncepcie preferenčného prevodu je vrátiť finančné prostriedky úpadcovi, z ktorého môžu byť vyplatené jeho veriteľom. V opačnom prípade by títo veritelia, ktorí mali to šťastie, že už boli zaplatení subjektom v úpadku, dopadli lepšie ako ostatní veritelia.