Skontrolujte záruku

Záruka šeku je služba poskytovaná obchodníkom, ktorá zaisťuje vyplatenie šeku. Ak sa šek odrazí, vstúpi ručiteľ a vyplatí obchodníkovi sumu šeku; ručiteľ potom vykoná platbu šeku. Výmenou za túto službu ručiteľ účtuje obchodníkovi poplatok. Ručiteľ minimalizuje svoje straty porovnaním čísla účtu na každom predloženom šeku s databázou známych autorov chybných šekov. Ručiteľ zaplatí obchodníkovi iba vtedy, ak dodrží vopred stanovený postup spracovania šeku, ktorý zvyčajne spočíva v použití šekového skenera na nahranie predložených šekov do databázy ručiteľa. Alternatívnym prístupom je systém zvukovej odozvy, pri ktorom obchodník zavolá na telefónne číslo, zadá požadované informácie a obdrží buď autorizačné číslo, alebo odmietnutie.Ak sa šek následne odrazí, obchodník použije autorizačné číslo na získanie náhrady od ručiteľa.

Záručné služby šekov môžu zvýšiť tržby obchodníkov, ktorí by inak mohli úplne odmietnuť platby šekmi alebo niektoré typy šekov, napríklad šeky vystavené v bankách mimo mesta.