Vyrovnávacia chyba

Vyrovnávacia chyba je účtovná chyba, ktorá vyrovnáva ďalšiu účtovnú chybu. Tieto chyby je ťažké odhaliť, keď sa vyskytnú na rovnakom účte a v rovnakom vykazovanom období, pretože čistý účinok je nulový. Štatistická analýza účtu nemusí nájsť kompenzačnú chybu.

Tieto chyby sa môžu objaviť aj na rôznych účtoch, takže celkové sumy skúšobného zostatku za celkové debety a kredity sú správne, ale rozdielne zostatky na účtoch sú nesprávne. Napríklad mzdové náklady môžu byť kvôli jednej chybe príliš vysoké o 2 000 dolárov, zatiaľ čo náklady na predaný tovar môžu byť kvôli kompenzačnej chybe príliš nízke o 2 000 dolárov. Alebo môže byť zostatok na účte výnosov príliš nízky o 5 000 dolárov, ale je vyrovnaný kompenzačnou chybou v rovnakej výške na účte výdavkov na verejné služby.