Minimálny hotovostný zostatok

Minimálny hotovostný zostatok je hotovostná rezerva, ktorá je k dispozícii na vyrovnanie akýchkoľvek neplánovaných odtokov hotovosti. Bez tohto bezpečnostného vankúša by sa podnik mohol ocitnúť neschopný platiť svoje účty. Použitie minimálneho hotovostného zostatku znamená, že určité množstvo hotovosti sa uchováva na bankovom účte, namiesto aby sa investovalo inde, používalo sa na splácanie dlhu alebo sa vrátilo investorom ako dividenda.

Minimálny zostatok v hotovosti je nevyhnutný v prostrediach, kde existujú veľké rozdiely medzi načasovaním a výškou prílivu a odlivu peňazí.