Písomné práce

Prípravné práce zahŕňajú zostavenie účtovnej závierky pre klienta bez toho, aby sa najskôr preskúmali alebo skontrolovali príslušné informácie. Ide o činnosť s relatívne nízkou pridanou hodnotou, takže poplatok účtovaný klientovi za túto službu je všeobecne nízky.