Vonkajšia závislosť

Externá závislosť je vstup z externého zdroja, ktorý sa vyžaduje predtým, ako môže úloha pokračovať. Táto závislosť má často formu schválenia. Napríklad:

  • Pred zapnutím zariadenia musí vládna agentúra vydať prevádzkovú licenciu elektrárni. Licencia je externá závislosť.

  • Zákazník musí skontrolovať priebeh projektu a pred uvoľnením prostriedkov na zaplatenie ďalšej súhrnnej úlohy dať svoj súhlas. Schválenie je externou závislosťou.

  • Pred schválením elektroinštalácie budovy musí stavebný inšpektor vydať povolenie. Povolenie je externou závislosťou.

Projektový manažér musí pozorne sledovať externé závislosti, aby sa zabezpečilo, že projekt je dokončený podľa plánu. To je možné dosiahnuť prebiehajúcimi stretnutiami, aby sa preskúmala situácia v súvislosti s každou z týchto závislostí.