Spoločné náklady

Spoločné náklady sú výdavky, z ktorých profituje viac ako jeden produkt, a pre ktoré nie je možné rozdeliť príspevok na každý produkt. Účtovník musí určiť konzistentnú metódu rozdeľovania spoločných nákladov na produkty.

Spoločné náklady sa pravdepodobne do istej miery vyskytnú v rôznych bodoch výrobného procesu.