Odnímateľný rozkaz

Odpojiteľný warrant je derivát, ktorý je spojený s dlhovým cenným papierom a dáva vlastníkovi právo kúpiť určitý počet akcií emitenta za pevnú realizačnú cenu. Emitent dlhov zahŕňa odnímateľné opčné listy do svojho predaja dlhového cenného papiera s cieľom dosiahnuť nižšiu úrokovú sadzbu, ako by to bolo možné bez opčných listov, zatiaľ čo kupujúceho zaujíma zisk, ktorý by mohol zarobiť prevedením opčných listov na zásoby, ak cena akcií rastie.

Príkaz obsahuje nasledujúce informácie:

  • Časové obdobie, počas ktorého môže držiteľ uplatniť právo na nákup akcií emitenta

  • Realizačná cena, za ktorú je možné akcie kúpiť

  • Počet akcií, ktoré je možné kúpiť

Pretože tento typ zatykača je oddeliteľný od dlhového cenného papiera, s ktorým je spárovaný, existujú dva prvky ponuky dlhu nezávisle a malo by sa s nimi zaobchádzať ako s samostatnými cennými papiermi. Držiteľ odpojiteľného zatýkacieho rozkazu ho môže prípadne uplatniť a kúpiť akcie účtovnej jednotky alebo umožniť jej uplynutie.