Vyrovnávacia zásoba

Vyrovnávacie zásoby sú nadmerné množstvá surovín, ktoré sú k dispozícii na ochranu pred akýmkoľvek neplánovaným nedostatkom zásob vedúcim do výrobného procesu. Množstvo vyrovnávacieho zásoba, ktoré sa má uchovať, zahŕňa vyváženie nákladov na dodatočné zásoby a množstva prestojov výroby, ktorým sa zabráni tým, že majú ďalšie zásoby.

Tento koncept tiež odkazuje na prax vlád nakupovať prebytočné komodity v období, keď existuje nadmerná ponuka, a predávať ich, keď je úroveň ponuky neobvykle nízka. Týmto spôsobom zabránite tomu, aby ceny komodít zostali príliš nízke (v obdobiach vysokej ponuky) alebo príliš vysoké (v období nízkej ponuky). Podstatou je, že táto prax vedie k stabilnejším cenovým podmienkam výrobcov. Tento koncept sa dá aplikovať na mnohé výrobky vrátane oleja, kukurice a masla.