Metóda príjmu a úhrady

Na zostavenie prognózy peňažných tokov sa používa metóda príjmov a platieb. Odvodzuje sa od skutočných a odhadovaných pohľadávok a záväzkov. Zdrojové informácie majú relatívne krátky časový horizont, takže presnosť metódy po niekoľkých mesiacoch predpovedania rýchlo klesá. V blízkej budúcnosti môžu byť výsledky tejto metódy celkom presné.