Definícia nevybavených položiek

Nevybavené zákazky súhrnná hodnota predaja všetkých prijatých objednávok zákazníkov, ktoré ešte neboli odoslané. Nevybavené položky sú prítomné, keď je výrobná kapacita podniku nižšia ako miera prijímania objednávok. Je možné sledovať trendovú čiaru nevybavených položiek, aby sa zistilo, či sa v priebehu času mení. Zvyšujúci sa počet nevybavených položiek naznačuje značnú knihu objednávok, ktorá sa nakoniec prejaví v budúcom predaji alebo poklese výrobnej kapacity. Klesajúci počet nevybavených prípadov naznačuje, že nakoniec dôjde k poklesu predaja alebo že sa zvýšila výrobná kapacita podniku. V oblasti trendy spotrebného tovaru sa môže predajca pokúsiť umelo udržiavať malý počet nevybavených položiek, čo vyvoláva dojem, že po produkte existuje vysoký dopyt.