Definícia výdavkov na propagáciu

Výdavky na propagáciu sú náklady na položky rozdané zákazníkom. Príklady propagácií sú bezplatné rozdávanie vzoriek výrobkov alebo ponúkanie bezplatného odhŕňania snehu konzumnej verejnosti. Účelom vydania týchto položiek je nakoniec zvýšiť predaj. Náklady na tieto akcie možno potom odpočítať ako obchodný náklad; obvykle sa klasifikuje ako marketingový náklad. Suma výdavkov na propagáciu predstavuje náklady na rozdaný tovar alebo služby; nejde o trhovú hodnotu týchto položiek.

Náklady na propagáciu sú platným daňovo uznaným nákladom v daňovom priznaní organizácie.