Priamy finančný záujem

Priamy finančný podiel je finančný podiel, ktorý vlastní priamo jednotlivec alebo subjekt, alebo ktorý je pod kontrolou jednotlivca alebo subjektu, alebo ktorý je skutočne vlastnený prostredníctvom investičného nástroja alebo iného sprostredkovateľa.

Tento koncept je zásadný pre audítorov, ktorí si musia byť vedomí svojich finančných záujmov pri preukazovaní klientov. Priame finančné záujmy vo všeobecnosti narušia nezávislosť audítora vo vzťahu k klientovi, ktorý preukáže, čo bude vyžadovať, aby audítor ukončil spoluprácu s klientom.