Zisk stláčanie

Stláčanie zisku je pokles zárobkov v určitom časovom období. Existuje mnoho dôvodov pre stlačenie zisku, vrátane nasledujúcich:

  • Zvýšené prevádzkové náklady

  • Zvýšené náklady na financovanie

  • Zvýšené dane

  • Zvýšená konkurencia

  • Zmeny regulačného prostredia

  • Zmeny v preferenciách spotrebiteľov, ktoré vedú k poklesu predaja

Stláčanie zisku môže firmu vážne poškodiť, takže vedenie musí predvídať jej základné príčiny a presunúť podnikanie do iného trhového segmentu alebo geografickej oblasti, alebo prijať inú inováciu, ktorá spoločnosti umožní naďalej zarábať na svoj obvyklý zisk.