Akciový certifikát

Akciový certifikát je dokument, ktorý identifikuje vlastnícky podiel investora v spoločnosti. Certifikát zvyčajne obsahuje nasledujúce informácie:

  • Identifikačné číslo
  • Počet akcií
  • Menovitá hodnota akcií (ak existujú)
  • Trieda akcií (napríklad kmeňové akcie alebo preferované akcie)
  • Podpisy oprávnených vedúcich pracovníkov spoločnosti

Skladové certifikáty zvyčajne obsahujú prepracované vzory a leptanie, ktoré sťažuje ich podvodnú replikáciu.

Investori do verejne vlastnených spoločností zriedka vidia podkladové akciové certifikáty; tieto dokumenty sú uložené v pamäti, zatiaľ čo s elektronickými akciami sa obchoduje.

Akciový certifikát môže na svojej tvári alebo chrbte obsahovať obchodné obmedzenie s tým, že certifikát nie je možné predať. Ak to nie je obmedzené, akcionár môže predať akciový certifikát.