Práva na zhodnotenie zásob

Práva na zhodnotenie akcií (SAR) sú dodatočnou kompenzáciou poskytovanou zamestnancom, ktorá je založená na akomkoľvek zvýšení ceny akcií spoločnosti počas vopred stanoveného časového obdobia. Zamestnanci majú výhodu, keď cena akcií stúpa, a nie sú ovplyvnení, keď cena akcií klesá. Hodnoty SAR môžu vylepšiť koncepciu opcie na sklad, pretože od zamestnancov neexistuje požiadavka, aby platili za realizačnú cenu skladu. Výplaty v rámci plánu SARs sú zvyčajne v hotovosti, hoci je možné plán prekonfigurovať tak, aby umožňoval platby na sklade.

Napríklad ocenenému zamestnancovi sa poskytne 100 SAR, ktoré pokryjú každé zhodnotenie trhovej ceny na burze v priebehu nasledujúcich troch rokov. Na konci tohto obdobia cena akcií vzrástla o 19 dolárov za akciu. Zamestnanec následne dostane výplatu 1 900 dolárov (vypočítané ako 100 SAR x 19 dolárov zvýšenie ceny / akcia).

Súvisiace témy

Účtovanie kompenzácie na základe zásob

Sprievodca ľudskými zdrojmi