Osvedčenie o dôvere pre zariadenie

Certifikát o dôveryhodnosti zariadenia (ETC) je dlh, ktorý je zabezpečený majetkom. Zatiaľ čo dlžník spláca dlh, vlastnícke právo k majetku je v držbe. Dôvera je držiteľom titulu k majetku a investori kupujú osvedčenia o zverení, čím poskytujú trustu dostatočný kapitál na kúpu majetku. Po splatení dlhu sa titul prevedie z trustu na dlžníka. Tento prístup poskytuje veriteľovi ďalšie zabezpečenie a je v podstate formou zabezpečeného dlhového financovania. ETC sa bežne používa na získavanie lietadiel leteckými spoločnosťami.

Osvedčenie o dôveryhodnosti zariadenia sa môže použiť z dôvodu súvisiaceho daňového zvýhodnenia; pretože dlžník nemá vlastnícke právo k majetku, dlžník z neho neplatí dane z majetku, kým nebude splatený súvisiaci dlh.