FOB prepravné miesto

Termín FOB shipping point je skrátením termínu „Free on Board Shipping Point“. Pojem znamená, že kupujúci prevezme dodávku tovaru, ktorý mu je zaslaný dodávateľom, akonáhle tovar opustí prepravný dok dodávateľa. Keďže kupujúci preberá vlastníctvo v mieste odchodu z prepravného doku dodávateľa, mal by dodávateľ v tomto bode zaznamenať predaj.

Kupujúci by mal zaznamenať zvýšenie svojich zásob v rovnakom okamihu (pretože kupujúci nesie riziká a výhody plynúce z vlastníctva, ku ktorým dochádza v okamihu odchodu z prepravného doku dodávateľa). Za týchto podmienok je tiež kupujúci zodpovedný za náklady na prepravu produktu do jeho prevádzkarne.

Ak je tovar pri preprave poškodený, mal by kupujúci uplatniť reklamáciu u poisťovacieho dopravcu, pretože kupujúci má na tovar nárok v období, keď bol tovar poškodený.

Realisticky je pre kupujúceho dosť ťažké zaznamenať dodávku v mieste dodania, pretože to vyžaduje riadne oznámenie do systému riadenia zásob kupujúceho z vonkajšej polohy. Z praktického hľadiska sa rozpoznanie prijatia namiesto toho dokončí v prijímacom doku kupujúceho. Predaj sa teda zaznamená, keď zásielka opustí zariadenie predávajúceho, a príjmový doklad sa zaznamená, keď dorazí do zariadenia kupujúceho. To znamená, že existuje rozdiel medzi právnymi podmienkami dohody a typickým účtovaním.

Dopravné oddelenie kupujúceho môže trvať na dodacích podmienkach FOB, aby mohlo po odovzdaní tovaru z dodávkového doku dodávateľa prevziať úplnú kontrolu nad dodávkou tovaru.