Bulletiny účtovného výskumu

Bulletiny účtovného výskumu sú vydania Výboru pre účtovné postupy (CAP), ktorý bol súčasťou Amerického inštitútu certifikovaných verejných účtovníkov (AICPA). Bulletiny boli vydávané v období rokov 1953 až 1959 a predstavovali prvotnú snahu o racionalizáciu všeobecnej účtovníckej praxe, ktorá v tom čase existovala.

Všetky účtovné pozície vo vestníkoch boli odvtedy nahradené, ale časť textu vo vestníkoch bola integrovaná do následníckych účtovných štandardov, ktoré sú súčasťou Všeobecne uznávaných účtovných zásad (GAAP). Najznámejším z bulletinov účtovného výskumu bol ARB č. 43, ktorý agregoval informácie z predchádzajúcich bulletinov.

CAP nahradila Rada pre účtovné zásady, ktorá bola neskôr nahradená Radou pre finančné účtovné štandardy.