Zvyškový záujem

Zostatkový úrok je poplatok za použitie peňazí, ktorý sa vzťahuje iba na držiteľov kreditných kariet, ktorí prevádzajú zostatky z mesiaca na mesiac. Poplatok sa počíta za obdobie od vystavenia výpisu z kreditnej karty do jeho zaplatenia držiteľom karty. Z pohľadu držiteľa karty je najneočakávanejším účinkom tohto výpočtu to, že úrok je účtovaný na nasledujúcom výpise karty. Ak teda v súčasnom období zaplatíte menej ako celý zostatok, ďalší úrok sa objaví aj v nasledujúcom mesiaci. Používateľ karty sa môže vyhnúť tomuto dodatočnému poplatku iba tak, že zavolá spoločnosti poskytujúcej karty a požiada o celú sumu výplaty, ktorá zahŕňa zostatkovú úrokovú sumu.

Držiteľovi karty, ktorý včas zaplatí celú sumu za výpis z karty, sa neúčtuje žiadny zostatkový úrok.

Podobné podmienky

Zvyškový záujem je tiež známy ako koncový záujem.