Zmierenie

Zmierenie zahŕňa porovnanie dvoch súborov záznamov, aby sa zistilo, či existujú rozdiely. Odsúhlasenie je užitočný krok na zabezpečenie presnosti účtovných záznamov. Príklady zmierenia sú:

  • Porovnanie bankového výpisu s interným záznamom o príjmoch a platbách v hotovosti
  • Porovnanie výpisu z pohľadávky so záznamom zákazníka o neuhradených faktúrach
  • Porovnanie vyhlásenia dodávateľa so záznamom spoločnosti o nesplatených faktúrach

Zosúladenie môže odhaliť chyby v účtovníctve a možné podvodné transakcie. Výsledkom tohto preskúmania je, že do účtovných záznamov sa robia úpravy, aby sa zosúladili s podpornými dôkazmi.

Proces vyrovnania sa zvyčajne vyskytuje na konci každého vykazovaného obdobia. V rámci procesu uzávierky sa môžu účtovníci zapojiť do týchto zosúlaďovacích činností:

  • Zosúladte bankový výpis
  • Zosúladiť súvahové účty s podrobnosťami podpory
  • Zosúladiť záznamy zásob s vlastnými zostatkami (ak sa používa systém pravidelných zásob)

Zmierenia sa považujú za dôležitú kontrolnú činnosť. Ak sa nevykonajú, zvýši sa pravdepodobnosť, že audítor nájde chyby, čo by mohlo viesť k názoru, že podnik má významné nedostatky v kontrole.