Odvolanie

Regres je zákonné právo veriteľa prevziať zastavené záruky, keď dlžník nie je schopný splatiť úver. Regresné pôžičky výrazne znižujú riziko pre veriteľov, pretože im poskytujú druhý zdroj, z ktorého je možné splácať (okrem peňažných tokov dlžníka). Na základe dohody o pôžičke s úplným využitím sa dlžník zodpovedá za celú sumu podkladového dlhu, ktorá môže byť vyššia ako suma, ktorú veriteľ získa z predaja súvisiaceho kolaterálu. V prípade bez postihu môže veriteľ získať uspokojenie iba z predaja zabezpečeného majetku - dlžník nie je zodpovedný za žiadnu ďalšiu sumu.

Väčší dlžníci budú pravdepodobne schopní donútiť veriteľov, aby akceptovali bez regresné pôžičky.