Číslo folia

Číslo folia je referenčné číslo používané v účtovníctve na jednoznačnú identifikáciu záznamu v denníku alebo účtovnej knihe. Toto číslo je uložené v samostatnom poli čísla folia v položke. Číslo môže byť číselné alebo alfanumerické.