Kľúčový riadiaci personál

Kľúčovými riadiacimi pracovníkmi sú ľudia, ktorí majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činností subjektu, a to priamo alebo nepriamo. Toto označenie zvyčajne zahŕňa nasledujúce pozície:

  • Predstavenstvo

  • Výkonný riaditeľ, prevádzkový riaditeľ a finančný riaditeľ

  • Podpredsedovia