Denná kniha

Denná kniha je kniha pôvodného záznamu, v ktorej účtovník zaznamenáva transakcie podľa dátumu, ako k nim dôjde. Tieto informácie sa neskôr prenesú do hlavnej knihy, z ktorej sa informácie zhrnú do súboru finančných výkazov. Denné knihy sa používajú iba v prostredí manuálneho účtovníctva, a preto sa v modernom účtovnom systéme bežne nenachádzajú.