Manipulačné náklady

Manipulačné náklady vznikajú, keď podnik presunie tovar zo skladu a pripraví ho na doručenie zákazníkovi. Jedná sa teda o náklady vzniknuté v období od okamihu, keď tovar opustí sklad, až po jeho dodanie odosielateľovi. Ak sa namiesto tovaru poskytujú služby, môžu sa manipulačné náklady vzťahovať na administratívne náklady spojené s objednávkou. Náklady na manipuláciu môže predávajúci absorbovať alebo ich môžu zahrnúť do riadkovej položky náklady na dopravu a manipuláciu na fakturáciách zákazníkov.