Staršie náklady

Pôvodné náklady sú výdavky, ktoré poskytujú nepretržité financovanie niečomu, čo nesúvisí s príjmami. Hlavnými príkladmi starších nákladov sú priebežné dôchodkové a zdravotné náklady spojené so súčasnými zamestnancami aj so zamestnancami v dôchodku. Doterajšie náklady sú osobitným problémom spoločností, ktoré majú vysoký počet zamestnancov, a najmä tých starších firiem s veľkým počtom dôchodcov. Týmto organizáciám vznikajú staršie náklady, ktorým sa novšie organizácie s rôznymi pracovnými pomermi dokázali vyhnúť, čo negatívne ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť. Tieto náklady predovšetkým zvyšujú základňu fixných nákladov podniku, ktorá posúva jeho zlomový bod nahor. Mnoho firiem sa preto veľmi zameriava na znižovanie starých nákladov, čo ich dostáva do konfliktu s odbormi, ktoré podporujú tieto výdavky v mene svojich členov.