Nákladovo efektívne

Transakcia je nákladovo efektívna, keď sa získa najväčší úžitok za porovnateľne nízku cenu. Napríklad pridanie funkcie produktu k dizajnu produktu je nákladovo efektívne, ak výsledkom je nárast predaja, ktorý prevyšuje cenu prvku. Koncept sa bežne používa pri výbere z rôznych investičných možností.