Náklady agentúry

Náklady agentúry sú náklady spojené s rozdielmi medzi zámermi agenta a zastúpeného, ​​kde zastúpený nemá úplnú kontrolu nad situáciou. Akcionári môžu napríklad chcieť zvýšiť zisk na akciu zameraním na znižovanie nákladov, zatiaľ čo manažéri sú viac zameraní na utrácanie peňazí za zvýšenie svojich výhod. Ďalším vzťahom, ktorý môže vyústiť do nákladov na agentúru, je vzťah medzi zvolenými politikmi a voličmi, kde môžu politici prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú záujmy voličov.

Tieto rozdiely v hľadisku môžu viesť k podstatným dodatočným nákladom alebo k strate hodnoty. Napríklad, keď sa riadiaci pracovníci spoločnosti vydajú smerom, ktorý je pre akcionárov nepríjemný, je pravdepodobnejšie, že akcionári odpredajú svoje obchodné podiely, čo znižuje ich trhovú hodnotu. Tento pokles hodnoty predstavuje náklady agentúry.