Ohodnoťte ploty

Sadzobné ploty sú pravidlá alebo obmedzenia, ktoré umožňujú zákazníkom segmentovať sa do vhodných sadzobných kategórií na základe ich potrieb, správania alebo ochoty platiť. Sadzobné ploty sa bežne používajú v leteckom a hotelovom priemysle na prinútenie zákazníkov do skupín s vyššími alebo nižšími platbami. Napríklad:

  • Ponúknite nižšiu cenu, ktorá je nevratná a musí byť zaplatená vopred. Cieľom je blokovať obchodných cestujúcich, u ktorých je pravdepodobnosť zmeny rezervácie na poslednú chvíľu.

  • Ak cestujete cez víkend, ponúknite nižšiu cenu, čo zvykne vylučovať obchodných cestujúcich.

  • Ak sa nákupy uskutočňujú v dostatočnom predstihu, ponúknite nižšiu cenu, čo pravdepodobne vylúči obchodných cestujúcich, ktorí majú tendenciu plánovať si cestu na poslednú chvíľu.

Vo všetkých predchádzajúcich príkladoch sú ploty sadzby určené na to, aby prinútili obchodných cestujúcich zaplatiť najvyššiu možnú cenu, a zároveň umožnili dovolenkárom alebo náhodným cestujúcim prístup k nižším cenám. Týmto spôsobom si firma udržiava najvyššiu cenu pre svojich najlepších zákazníkov a pomocou znižovania sadzieb priláka ďalších zákazníkov.