Mena vykazovania

Mena vykazovania je mena, v ktorej materská organizácia zostavuje účtovnú závierku. Mena vykazovania je zvyčajne mena používaná v domovskej krajine organizácie. Aby mohla nadnárodná spoločnosť zostaviť účtovnú závierku vo svojej vykazovanej mene, musí najskôr previesť vykazovanie svojich dcérskych spoločností v iných krajinách na vykazovanú menu.