Hárok s nákladmi na zákazku

V hárku nákladov na zákazku sa zhromažďujú náklady účtované za konkrétnu úlohu. Používa sa v rámci systému výpočtu nákladov na prácu. Tento nákladový list sa najčastejšie zostavuje pre výrobné série s jednou jednotkou alebo s dávkou. Informácie obsiahnuté v nákladovom liste zahŕňajú číslo úlohy, dátumy začatia a zastavenia, počet vyrobených jednotiek, všetky priame materiály a priame náklady na prácu spojené s úlohou a pridelenie réžie továrne. Výsledné informácie je možné použiť na fakturáciu zákazníkom plus náklady alebo na to, aby vedenie pochopilo, či cena uvedená za úlohu priniesla zisk.