Časový plán

Harmonogram je podporný dokument, ktorý poskytuje ďalšie podrobnosti alebo dôkaz o informáciách uvedených v primárnom dokumente. V podnikaní sú plány potrebné na poskytnutie dôkazu o konečných zostatkoch uvedených v hlavnej knihe a na poskytnutie ďalších podrobností o zmluvách. Príklady harmonogramov sú:

  • Zoznam splatných účtov vo veku

  • Zoznam starých pohľadávok

  • Rozpis všetkých fixných aktív a s nimi spojených akumulovaných odpisov

  • Rozpis všetkých zásob a súvisiacich nákladov na jednotlivé položky

Harmonogram je tiež časovou osou projektu. Napríklad harmonogram zobrazuje aktivity potrebné na dokončenie projektu stavby, spolu s priradeniami úloh, predpokladaným trvaním úloh a dosiahnutými míľnikmi.