Dátum valuty

Keď banka prijme vklad šekov od príjemcu platby, pripíše na účet príjemcu prostriedky predstavované šekmi. Banka však zatiaľ v skutočnosti nedostala hotovosť, pretože musí stále zhromažďovať finančné prostriedky od banky platiteľa. Kým banka zhromaždí finančné prostriedky, je tu riziko negatívnej situácie v oblasti hotovostných tokov, ak príjemca použije hotovosť, ktorú práve dostal.

Aby sa zabránilo tomuto riziku, banka zaúčtuje sumu vkladu s dátumom valuty, ktorý je o jeden alebo viac dní neskorší ako dátum účtovnej závierky. Tento deň valuty je predpokladaný dátum prijatia hotovosti bankou. Po dosiahnutí dňa valuty príjemca platby prostriedky použil. Dátum valuty môže banka kategorizovať ako jednodňový float, dvojdenný float alebo podobný termín. Väčší zákazník banky môže byť schopný vyjednať časové obdobie pred dosiahnutím dňa valuty.