Kontrasignácia

Kontrasignácia je ďalší podpis, ktorý sa vyžaduje predtým, ako sa právny dokument považuje za platný. Kontrasignáty sa používajú na zabezpečenie ďalšej úrovne kontroly opatrení, ktoré by potenciálne mohli znamenať stratu veľkého množstva peňazí.

Tento dodatočný podpis sa používa na označenie toho, že niekto overil pravosť primárneho podpisu umiestneného na dokumente. Kontrasignácia sa používa na označenie toho, že hlavný podpisujúci skutočne schválil obsah dokumentu a súhlasí s jeho ustanoveniami.

Kontrasignáty sa vyžadujú na mnohých druhoch dokumentov, najmä na tých, ktoré sa týkajú prevodu hlavných aktív, ako sú hypotéky a peňažné poukazy. Vyžadujú sa aj na určitých pracovných dokumentoch a poistných zmluvách.