Nevyhnutné náklady

Nevyhnutnými nákladmi sú výdavky, pre ktoré existuje krátkodobý pevný výdavkový záväzok. Z dôvodu viazanosti nie je možné vyhnúť sa nákladom, kým neskončí obdobie viazanosti. Tento typ nákladov sa nezapočítava do krátkodobých prevádzkových rozhodnutí. Príkladom nevyhnutných nákladov sú platby nájomného na základe dlhodobého lízingu.