Hĺbka práce

Hĺbka úlohy je miera právomoci a zodpovednosti spojenej s prácou. Zvyšujúca sa úroveň autority a zodpovednosti dáva zamestnancovi väčšiu kontrolu nad tým, ako sa rozhoduje, a nad tým, ako sa vykonáva práca. Tento prístup je najúspešnejší, ak je sprevádzaný neustálou spätnou väzbou týkajúcou sa výkonu človeka. Napríklad výrobný pracovník môže vyvinúť alternatívne spôsoby výroby produktu.

Vysoká úroveň hĺbky práce zvyčajne vedie k zvýšenej spokojnosti pracovníkov, čo zase znižuje fluktuáciu zamestnancov.