FOB cieľ

FOB cieľ je kontrakcia výrazu „Zadarmo na palube.“ Pojem znamená, že kupujúci prevezme dodávku tovaru, ktorý mu zašle dodávateľ, akonáhle tovar dorazí do prijímacieho doku kupujúceho. Existujú štyri varianty cieľových podmienok FOB, ktoré sú:

  • FOB cieľ, náklad predplatený a povolený. Predávajúci platí a znáša náklady na dopravu a vlastní tovar počas prepravy. Názov prechádza u kupujúceho.

  • FOB cieľ, náklad predplatený a pridaný . Predajca platí dopravné, ale účtuje ich zákazníkovi. Predávajúci je vlastníkom tovaru počas jeho prepravy. Názov prechádza u kupujúceho.

  • FOB cieľ, nákladná doprava . Kupujúci zaplatí náklady na dopravu v čase jeho prijatia, hoci dodávateľ stále vlastní tovar, ktorý je v režime tranzitu.

  • FOB cieľ, preprava tovaru a povolené . Kupujúci zaplatí náklady na dopravu, ale náklady odpočíta z faktúry dodávateľa. Predajca stále vlastní tovar, ktorý je v režime tranzitu.

Kľúčovými prvkami všetkých variácií cieľa FOB sú teda fyzické umiestnenie počas prepravy, pri ktorom sa mení názov, a kto platí za dopravu. Ak je prepravné oddelenie kupujúceho proaktívne, môže sa vyhnúť podmienkam určenia FOB, namiesto toho, aby uprednostnilo podmienky dodania FOB, aby mohol lepšie kontrolovať logistický proces.

Akýkoľvek typ podmienok FOB môže byť nahradený, ak sa zákazník rozhodne prepísať tieto podmienky odberom dohodnutým zákazníkom, keď si zákazník nechá vyzdvihnúť tovar v mieste predajcu, a v tomto okamihu prevezme zodpovednosť za tovar. V tejto situácii musia byť pracovníci fakturácie oboznámení s novými dodacími podmienkami, aby zákazníkovi nevyúčtoval prepravné.

Keďže kupujúci preberá vlastníctvo tovaru v jeho vlastnom prijímacom doku, malo by to byť tiež miesto, kde by mal predávajúci zaznamenať predaj.

Kupujúci by mal zaznamenať nárast svojich zásob v rovnakom bode (pretože kupujúci nesie riziká a výhody spojené s vlastníctvom, ktoré sa vyskytujú v okamihu príchodu k jeho prepravnému doku). Podľa podmienok určenia FOB je predajca zodpovedný za náklady na prepravu produktu.

Ak je tovar pri preprave poškodený, mal by predávajúci uplatniť reklamáciu u poisťovacieho dopravcu, pretože predávajúci má na tovar nárok v období, keď bol tovar poškodený.

V skutočnosti bude odosielateľ pravdepodobne zaznamenávať predaj hneď, ako tovar opustí prepravné doky, bez ohľadu na dodacie podmienky. Skutočným dopadom cieľových podmienok FOB je teda určenie toho, kto platí náklady na dopravu.