Žiadosť o úver

Žiadosť o úver je štandardizovaný formulár, ktorý zákazník alebo dlžník používa na požiadanie o úver. Formulár obsahuje žiadosti o informácie, ako napríklad:

  • Výška požadovaného kreditu

  • Identifikácia žiadateľa

  • Finančné postavenie žiadateľa

  • Názvy úverových referencií

  • Štandardné štandardné podmienky

Formulár žiadosti o úver vydáva dodávateľ alebo veriteľ s cieľom štandardizovať informácie, ktoré používa pri rozhodovaní o úvere. Pri rozhodovaní o úvere môžu byť použité ďalšie informácie, ako napríklad úverová správa od ratingovej agentúry a informácie získané z úverových referencií poskytnutých žiadateľom.

Na základe informácií v kompletnom formulári sa môže úverový analytik rozhodnúť udeliť alebo zamietnuť úver alebo uložiť ďalšie podmienky, napríklad osobnú záruku alebo kolaterál. Poskytovanie úveru prostredníctvom online formulára je vysoko automatizované, takže dokončenie celého procesu môže trvať iba pár minút.