Dvojnásobne klesajúci odpis zostatku

Prehľad odpisov dvojnásobne klesajúceho zostatku

Metóda dvojitého klesajúceho zostatku je zrýchlená forma odpisovania, pri ktorej sa väčšina odpisov spojených s fixným majetkom vykazuje v priebehu niekoľkých prvých rokov jeho životnosti. Tento prístup je primeraný za jednej z nasledujúcich dvoch okolností:

  • Keď sa úžitok z majetku spotrebováva rýchlejšou rýchlosťou počas ranej časti jeho životnosti; alebo

  • Keď je zámerom vykázať teraz viac výdavkov, čím sa posunie vykázanie zisku ďalej do budúcnosti (čo môže byť užitočné pri odklade daní z príjmu).

Táto metóda je však ťažšie vypočítateľná ako tradičnejšia lineárna metóda odpisovania. Väčšina majetku sa taktiež používa počas celej doby životnosti konzistentnou rýchlosťou, čo neodráža rýchlu mieru odpisovania vyplývajúcu z tejto metódy. Ďalej tento prístup vedie k skresleniu výsledkov ziskovosti do budúcich období, čo sťažuje zistenie skutočnej prevádzkovej ziskovosti podnikov náročných na aktíva.

Ak chcete vypočítať odpisy podľa metódy dvojitého klesania, vynásobte účtovnú hodnotu majetku na začiatku fiškálneho roka násobkom lineárnej odpisovej sadzby. Thevzorec pre dvojitý klesajúci zostatok je:

Dvojnásobne klesajúci zostatok (prestane, keď účtovná hodnota = odhadovaná hodnota zostatku)

2 × Rovnomerná odpisová sadzba × Účtovná hodnota na začiatku roka

Variáciou tejto metódy je metóda 150% klesajúceho zostatku, ktorá nahradzuje hodnotu 1,5 použitú pri výpočte hodnotou 2,0. Metóda 150% nevedie k tak rýchlej miere odpisovania pri metóde dvojitého poklesu.

Príklad odpisu dvojnásobne klesajúceho zostatku

Spoločnosť ABC kupuje stroj za 100 000 dolárov. Má odhadovanú záchrannú hodnotu 10 000 dolárov a životnosť je päť rokov. Výpočet dvojnásobného poklesu odpisu zostatku je: