Definícia prchavosti

Čo je volatilita?

Volatilita definuje veľkosť aj frekvenciu zmien ceny aktíva. Aktíva sa považujú za rizikovejšie, ak majú vysokú mieru volatility, pretože ich ocenenie by sa mohlo rozšíriť do značného rozsahu. Naopak, nízka miera volatility sa rovná minimálnym alebo miernym cenovým zmenám v určitom časovom období. Možnosť spojená s majetkom je cennejšia, ak je volatilita spojená s majetkom vysoká, pretože držiteľ majetku môže dosiahnuť veľký zisk čakaním na prudký nárast ceny aktíva a následným nákupom; tým sa maximalizuje rozdiel medzi realizačnou cenou opcie a kúpnou cenou. Vysoká úroveň volatility sa v prípade dôchodkového portfólia považuje za menej priaznivú, pretože konečnú hodnotu portfólia možno predvídať mimoriadne ťažko.

Volatilita je založená na historických cenových pohyboch aktíva a počíta sa ako štandardná odchýlka ceny aktíva za určité časové obdobie. Beta je mierou volatility, pretože meria volatilitu v porovnaní s výkonovým štandardom (zvyčajne hlavným akciovým indexom). Beta verzie 1,2 teda znamená, že cena aktíva sa zmení o 120% v porovnaní so 100% zmenou ceny v porovnávacom indexe, zatiaľ čo beta s hodnotou 0,8 znamená, že cena aktíva sa zmení o 80% v porovnaní so 100% zmenou ceny v porovnávací index.